І.В. Чумаченко, В.М. Момот, М.М. Федоренко

Забезпечення ресурсів оперативного планування в умовах параметричної невизначеності

 

Анотація

 

Розглянуте вирішення завдання корекції рівня імовірнісної стійкості оперативного планування стосовно цільової вказівки в умовах варіацій параметрів шляхом зміни запасу дефіцитного ресурсу

 

Ключові слова

 

Задача Линейного Программирования, Вариации Параметров, Целеуказание, Вероятность, Стратегия Управления, Устойчивость Управления, Целевая Функция, Статистические Характеристики, Дисперсия, Математическое Ожидание, Метод Выпуклого Программирования, Теорема Куна-Таккера.

 

Список використаних джерел

 

  1. Момот В.М. Вероятностная устойчивость задачи оперативного планирования // Моделювання та інформаційні технології. – К.: НАНУ, ІПМЕ. – 2003. – Вип. 22. – С. 121-127.
  2. Чумаченко И.В., Момот В.М. Определение эффективных стратегий управления в условиях параметрической неопределенности // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: НАНУ, ІПМЕ. – 2003. – Вип. 22. – С. 121-127.
  3. Фомин Г.П. Методы и модели линейного программирования коммерческой деятельности. – М.: финансы и статистика, 2000. – 128 с.
  4. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 448 с.
  5. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: Высшая школа, 2000. – 479 с.

 

Посилання на статтю

 

Чумаченко И.В. Обеспечение ресурсов оперативного планирования в условиях параметрической неопределенности / И.В. Чумаченко, В.М. Момот, Н.М. Федоренко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля,  2004. – № 3(11). – C.116-122.

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2