І.В. Моргачов

Визначення ефективності організаційно-економічного механізму управління діяльністю проектних організацій

 

Анотація

 

Обґрунтовані положення і метод визначення ефективності організаційно-економічного механізму управління діяльністю проектних організацій.

 

Ключові слова    

 

організаційно-економічний механізм, проектні організації, ефективність.

 

Список використаних джерел

 

Мельник А.О. Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища / Автореферат дис.на зд.наук.ст. к.е.н. – Хмельницький: ХНУ, – 2005. – 18 с.

Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.посібник/М.Г.Грещак, О.М. Гребешкова, О.С.Коцюба; за ред.М.Г.Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228с.

Економічний механізм функціонування підприємства: Структурований конспект лекцій/ В.І.Павлов, І.В.Кривовязюк; за ред.М.І.Долішного, Луцький держ.техн.універс, 1999. – 116 с.

 

Посилання на статтю

 

Моргачов І.В. Визначення ефективності організаційно-економічного механізму управління діяльністю проектних організацій/І.В. Моргачов// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007 - №1(21). С. 33-38.

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2