Ф.А. Шелякін

Організаційно-управлінські проблеми реалізації проектів будівництва торговельної нерухомості в умовах великих торгівельних компаній

 

Анотація

 

Ідентифіковані основні проблеми проектів будівництва торговельної нерухомості. Показано, що при їх реалізації в умовах великих торгівельних компаній необхідно базуватись на стратегії розвитку компанії, організаційні та індивідуальні знання компанії та її співробітників.

 

Ключові слова

 

проекты строительные, торговая недвижимость, функционирующая компания.

 

Список використаних джерел

 

Романюк Е. Запроданці // Бизнес. – 03.07.2006. – № 27. – С. 100-104.

Нартов Ю. Шанс, что ряд объектов поменяют владельцев, велик // Бизнес. – 03.07.2006. – № 27. – С. 105-106.

Король-Королевская А., Василева Н., Савин А. Жестокое приземление // Бизнес. – 21.11.2005. – № 47. – С. 98-107.

Рач В.А., Шарова О.С. Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – № 3(19). – С. 114-123.

Аверин В.Г., Березин В.П., Васильева О.В. и др. Научно-практическое пособие по организационно-управленческому сопровождению возводимых объектов в современных условиях с учетом зарубежного опыта / Под. ред. В.Г.Аверина. – М.: ГУПЦПП, 2001. – 64 с.

Белошапка А.И. Стратегии достижения целей в бизнесе? теория и практика. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 798 с.

Коваленко И. Анализ наилучшего использования недвижимости // Commercial property. - № 5 (33). – 2006. – С. 34-41.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегии. – СПб: «Питер», 2001. – 336 с.

Волосюк И. Планирование внутреннего пространства в объектах ритейла // Commercial property. – № 5 (33). – 2006. – С. 42-47.

Россошанская О.В. Процессная модель системного формирования стратегии развития предприятия // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2000. – № 5 (27). Ч. ІІ. – С. 14-22.

 

Посилання на статтю

 

Шелякин Ф.А. Организационно-управленческие проблемы реализации проектов строительства торговой недвижимости в условиях крупных торговых компаний / Ф.А. Шелякин // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006 - №4(20). С. 162-166.

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2