pdf

О.М. Медведєва

Інтроформаційні моделі розрахунку прояву зацікавлених сторін в середовищі проекту: нечітка постановка

pdf

Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, А.І. Івануса

Проектно-орієнтовані принципи побудови класифікаційної моделі спортивно-видовищних споруд

pdf

О.І. Шаров

Особливості проектів компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів

pdf 

О.В. Бірюков

Оцінка компетентності команди управління проектом з урахуванням ефекту синергії

pdf

О.М. Гладка

Формалізація методу прийняття стратегічних віхових рішень в проектах девелопменту нерухомості

pdf 

Данкан Ліч

Проектно-командний підхід як засіб покращення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

pdf

О.Б. Данченко, А.І. Боркун, В.О. Занора

Метод управління собівартістю виготовлення деталей з врахуванням ризиків

pdf

О.Б. Димо, Г.С. Морозова 

Програмна реалізація проекту системи автоматизованого реферування

doc

О.В. Лукутін

Основні положення використання методології управління проектами у торгуючих соціально-економічних системах

pdf

М.М. Шапа

Дослідження питань моделювання об’єктів управління у безпеці життєдіяльності

pdf

Л.С. Чернова

Технології оптимізації діяльності наукового сектору економіки України

pdf 

М.А. Мироненко, М.М. Гізенко

Використання підходів школи ефективного управління Іочі Уено як основи концепції Lean Production на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України

pdf

І.В. Голінка

Роль та місце стандартизації у підтримці інновацій в економіці знань

pdf 

О.В. Родіонов, В.О. Артеменко 

Врахування конкурентних переваг при формуванні структури коефіцієнту ділової репутації підприємства

pdf 

О.М. Тридід

Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості

pdf

Р.М. Лепа

Модель розвитку організації в системі ситуаційного управління підприємством

pdf 

О.С. Шаріпова 

Систематизація зв'язків, які визначають форми інтеграції підприємницьких структур в агропромисловому комплексі

pdf 

П.В. Кривуля, В.В. Дьоміна

Розвиток промислового підприємства на основі об’єднання форм диверсифікації та комбінування виробництва

pdf

О.В. Фінагіна

Необхідність оцінювання конкурентостійкості підприємства

pdf

О.В. Россошанська

Проектно-компетентнісний підхід до економічної небезпеки

pdf

М.В. Дорошко

Інтерпретація інформованості ОПР згідно до існуючих тлумачень економічної безпеки

pdf

Л.В. Гнилицька 

Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання як об’єкт наукових досліджень

pdf

А.Л. Баланда

Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності: стан та перспективи розвитку

pdf

Н.О. Рибникова

Проектування раціонального рівня економічної безпеки підприємства: особливості задачі резервування адаптаційного ресурсу

pdf

М.В. Макарова, Т.М. Білоусько

Оцінювання економічної безпеки інвестиційних проектів з інформатизації підприємства

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2