pdf

С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, Р.Ф. Ярошенко 

Проектне фінансування на моделі Earn Value

pdf

В.О. Скакун, Ю.П. Рак

Методи та моделі управління ризиком в проектах модернізації потенційно небезпечних об’єктів

pdf

О.М. Медведєва

Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 3. Модель представлення культурного контексту проекту в компонентах корпоративної культури

pdf

Ю.М. Тесля, І.І. Оберемок, О.Г. Тімінський

Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті

doc

С.Д. Бушуєв, В.В. Гоц

Управління довірою в програмах організаційного розвитку на основі когнітивних моделей

pdf

О.М. Гладка

Управління проектами як прийняття рішень: побудова матриці осіб, що приймають рішення протягом життєвого циклу проекту

pdf

Д.В. Рач

Вплив характеристик грошового потоку на показники оцінки життєздатності проекту

pdf

В.Т. Голубятніков

Аналіз та оцінка конкурентного середовища при техніко-економічному обґрунтуванні проектів

pdf

О.В. Кушнарьов, Г.А. Литвинченко

 Генетичний код продукту проекту

pdf

Н.В. Коваленко

Критеріальний підхід до управління якістю в мультипроектному середовищі проектно-орієнтованих компаній

pdf

О.В. Россошанська

Якісна основа кількісного аспекту компетентнісної методології в управлінні проектами

pdf

В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко

Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів

pdf

А.Ю. Гайда

Визначення складових якості навчальних матеріалів автоматизованих систем навчання

pdf

А.І. Пилипенко

Особливості розробки кількісних методів управління проектами в сфері культури і мистецтв

pdf

П.О. Тесленко

Стратегія і тактика розвитку проектів на основі закону Тернера-Руденка

pdf

Н.М. Бєлова

Порівняльний аналіз проектів стратегій судноплавної компанії

pdf

І.О. Лапкіна, О.С. Петрова

Особливості застосування проектної термінології в програмах відродження танкерного флоту

pdf

І.П. Покатілов

Проект створення світового морського реєстру України як напрям підвищення конкурентоспроможності українського суднобудування

pdf

О.В. Ігнатова, М.М. Самоздра, О.М. Сень

Практичне застосування системно-процесного представлення функціональної діяльності організацій

pdf

В.В. Аронова

Управління комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення адміністрування змінами в системі маркетингу

pdf

Г.І. Дібніс, О.С. Шаріпова, І.В. Денісенко

Проектування організаційних структур адміністративних систем управління на основі цільового підходу

pdf

В.А. Рач, О.П. Коляда

Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких множин

pdf

В.А. Рач, О.В. Бірюков

Контекстно-особистісне оцінювання компетентності проектних менеджерів з використанням теорії нечітких множин

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2