ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

01.07.2010  N 1-05/5

 

 

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового

Переліку наукових фахових видань України

 

 

(Витяг)

 

Відповідно до п.  14 "Порядку присудження наукових ступенів і

присвоєння   вченого   звання  старшого  наукового співробітника",

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007

N 423 ,  та наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437

"Про  внесення  змін  до  наказу  ВАК  України  від

04.04.2000  N  178  "Про  опублікування  результатів дисертацій на

здобуття наукових ступенів доктора і  кандидата  наук  та  про  їх

апробацію",   зареєстрованого   в   Міністерстві  юстиції  України

15.01.2009 р.  за N 21/16037,  а  також  наказу  ВАК  України  від

24.01.2009  N  29  щодо формування нового Переліку

наукових фахових видань,  в яких можуть  публікуватися  результати

дисертаційних  робіт  на  здобуття  наукових  ступенів  доктора  і

кандидата наук ,  та  на  підставі  рекомендацій

експертних рад   президія   Вищої   атестаційної  комісії  України

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

Внести періодичні друковані наукові фахові видання до  нового

Переліку   наукових   фахових   видань   України,  в  яких  можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття  наукових

ступенів доктора і кандидата наук (додається).

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

01.07.2010  N 1-05/5

 

 

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань україни,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

 

N

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

1

Аграрний вісник Причорномор'я. Серія: біологічні науки

Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

біологічні

 

 

171

Управління проектами та розвиток  виробництва

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

технічні

 

 

178

Studia metodologica   (з латинської: -      Методологічні    дослідження)

Тернопільський     національний       педагогічний       університет імені  Володимира Гнатюка МОН України

філологічні

 

http://news.yurist-online.com/laws/23601/

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2