Н.Н. Чеботарева

Совершенствование учета формирования уставного капитала как фактор развития сельскохозяйственных предприятий

 

Аннотация

 

Исследуются особенности бухгалтерского учета формирования уставного капитала в сельскохозяйственных предприятиях разных организационно-правовых форм. Обосновываются принципиальные положения по предотвращению ошибок в учете уставного капитала и отражению его в финансовой отчетности

 

Ключевые слова

 

Облік Статутного Капіталу, Організаційно-Правові Форми Господарювання, Управління Господарчою Діяльністю, Майно Засновника, Ринкова Вартість.

 

Список использованных источников

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
 2. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000.
 3. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навч. посібник / За ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001.
 4. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / за ред. В.С. Білоуська. – 2-ге вид. – К.: Мета, 2002.
 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид./М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. проф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003.
 6. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-ХІІ.
 7. Кушина Е. Взнос в Уставный фонд: удовлетворительное решение // Бухгалтерия. – 2002. – № 42/1-2. – 14 окт.
 8. Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових і земельних відносин у новостворених сільськогосподарських підприємствах (посібник). За ред. академіків УААН П.І. Гайдуцького і П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2002.
 9. Закон України "Про фермерське господарство" від 19.06.03 р. № 973-ІV.
 10. Авілкова О.Г. Особливості обліку власного капіталу і селянських (фермерських) господарствах // Вісник ХДАУ. Серія "Економіка АПК і природокористування". – 2001. – С. 14.
 11. Канцуров О.О. Облік власного капіталу. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. Посібник. ІАЕ УААН, 2000, С. 137.
 12. Садовська І.Б. Облік формування і поповнення капіталу кооперативів// Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. За ред. П.Т. Саблука. /Частина 3. "Фінанси і фінансова інфраструктура АПК". К.: ІАЕ, 2001. – С. 325.
 13. Сардачук І.І. Порядок обліку майна в кооперативах // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. За ред. П.Т. Саблука. /Частина 3. "Фінанси і фінансова інфраструктура АПК". К.: ІАЕ, 2001. – С. 330.

 

Ссылка на статью

 

Чеботарьова Н.М. Удосконалення обліку формування статутного капіталу як фактор розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Чеботарьова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 3(7).– C.112-116.

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2017 61  62    
2016 57 58  59 60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2