Е.М. Медведева

Документирование как проект

 

Аннотация

 

Предложено и осуществлено применение методологии управления проектами к процессу документирования

 

Ключевые слова

 

Документ, Документування, Проект, Життєвий Цикл, Документогенез, Фіксування Інформації

 

Список использованных источников

 

 1. Закон України Про інформацію” №2567 від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №48.
 2. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Голос України. – 1992. – 8 грудня.
 3. Закон України “Про науково-технічну інформацію” // Голос України. – 1993. – 23 липня.
 4. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.03 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №16.
 5. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” №80 від 05.07.94// Вісник Верховної Ради України. – 1994. - №31.
 6. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” від 13.12.2001 (зі змінами) // Вісник Верховної Ради України. – 2002. - №11.
 7. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” // Бібліотечний вісник. – 1995. - №2. – С.1-5.
 8. Закон України “Про видавничу справу” від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №32.
 9. Закон України “Про обов’язковий примірник документів” від 09.04.09 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №22-23.
 10. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 47 с.
 11. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 24 с.
 12. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-07-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.
 13. ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-07-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 158 с.
 14. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 10 с.
 15. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 89 с.
 16. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. = Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.
 17. Кулешов С.І. Про базові поняття документознавства. // Студії з архівної справи та документознавства. – 1997. – Т.2. – С.72-75.
 18. Кушнаренко Н.М. Документоведение: Учебник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – С.69.
 19. Керівництво з питань проектного менеджменту. – К.: УКРНЕТ, 1999. – С.47.
 20. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб: ДваТри, 1996. – 610 с.
 21. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навч. Посібник /Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 112 с.
 22. Медведєва О.М. Концепції документа в середовищі управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А.Рач. – 2003. – № 1(6). – С. 46-52.
 23. Медведева Е.М. Качество документа в системе информационного обеспечения проектного менеджмента // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А.Рач. – 2003. – №2. – 2000. – С.65-68.
 24. Кушнаренко Н.М. Документоведение: Учебник.– К.: Т-во "Знання",КОО,2001. – С.34-63.
 25. Керівництво з основ проектного менеджменту. Інститут проектного менеджменту США. – Київ: ВІПОЛ. – 1999. – С.29-38.
 26. Россошанская О.В. Особенности планирования проектов на основе системной модели // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А.Рач. – 2000. – №1. – С.57-62.
 27. Бушуева Н.С. Система управления качеством в проектах реструктуризации и развития предприятий // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А.Рач. – 2000. – №2. – С.32-42.

 

Ссылка на статью

 

Медведєва О.М. Документування як проект / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 3(7).– C.49-54.

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2017 61  62    
2016 57 58  59 60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2