Е.С. Селезнева

Некоторые проблемы проектного финансирования на текущем этапе экономического развития Украины

 

Аннотация

 

Рассмотрены проблемы, возникающие в процессе принятия решений и контроля исполнения в проектном финансировании. Предложен подход к решению задачи определения целесообразности финансирования проекта на всех этапах. Задача выбора и принятия решений разделена на подзадачи. Определены подходы к их системному решению.

 

Ключевые слова

 

Проектное финансирование, Инвестиции, Кредитование, Критерии, Индикаторы, Контроллинг, Кризис-индикаторы

 

Список использованных источников

 

  1. Про фінансовий стан та проблеми розвитку банків Укаїни у І півріччі 2002 року. Лист НБУ від 2.08.2002 № 45-312/2016-4807.
  2. Седекова А.А., Лісова Н.О. Кредитний скоринг – методика оптимізації управління кредитними ризиками // Фінанси України – 2000. – №8. – C. 118-122.
  3. Панченко Є, Селезньова О. Контроль кредитного портфеля як складова частина банківського менеджменту // Економіка України – 2002. – №6. – C. 13-16.
  4. Вітлінський В., Пернарівський О., Наконечний Я., Великоіваненко Г., Кредитний ризик комерційного банку. Навчальний посібник. – К.:”Знання”, 2000, – 251 с.
  5. Пол Р.Томас. Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній // Банківська справа – 2001. – № 5 –C. 38-40.

 

Ссылка на статью

 

Селезнева Е.С. Некоторые проблемы проектного финансирования на текущем этапе экономического развития Украины / Е.С. Селезнева // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 3(7).– C.33-36. 

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2017 61  62    
2016 57 58  59 60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2