Y.I. Harchenko

Problems of realising the system information comprehensiveness principle at vocational self-determination of the youth

 

Abstract

 

The system model for information obtaining to create the professional projects during the vocational self-determination is offered.

 

References

 

 1. Цехмістер Я.В. До проблеми допрофесійної підготовки учнівської молоді // Психологія і педагогіка. 2000. – № 1. – С. 59-66.
 2. Цехмістер Я.В. Теоретичні засади допрофесійної підготовки учнівської молоді в ліцеї // Психологія і педагогіка. 2001. – № 1. – С. 97-105.
 3. Васильков В.М. Соціально-психологічні питання професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах // Психологія і педагогіка. 1999. – №3. – С. 59-66.
 4. Єгорова Є.В. Психологічне дослідження професійного самовизначення старшокласників з різним типом усвідомлення проблеми вибору професії. Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні. 1992 – 2001. Зб. Наук. пр. до 10-річчя АПН України. Частина 1. – Харків, «ОВС». – 2002. – С. 384-394.
 5. Сухарніков Ю. Аналіз результатів опитування випускників // Вища школа. 2001. – С. 120-122.
 6. Харченко Е.И., Ангелова В.Г. Проблемы профессиональной ориентации в современных условиях: Зб. наук. пр. СНУ ім. В. Даля. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки. № 2 (4). – 2002, 298 с.
 7. Харченко Е.И. Ключевые компетенции как основа проектов реорганизации систем допрофессионального образования. // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. Наук. пр. – 2002. – № 2 (5). – С. 103-106.
 8. Харченко Е.И. Проблемы профессиональной ориентации молодежи в условиях новой экономики: Зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. ч.2. – Луганськ. 2002. – С.272-273.
 9. Побірченко Н.А. Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні. 1992 – 2001 // Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. Частина 2. – Харків, «ОВС». – 2002. – С. 347-384.
 10. Курганова Л.М. Определение профессиональных планов выпускников учебных заведений: // Профессиональный потенциал. Научно – методический журнал.М.:ООО «Фергис»,1998. – № 2.
 11. Гриценко Н.А., Головей Л.А., Лукомская С.А. Психологические основы профориентации в школе и ПТУ. Ленинград, ЛГУ. 1988. – 78с.
 12. Соломин И.Л. Профориентация. Россия. ХХ век. Школьный психолог, № 24, 2000.
 13. (http: // atp spb. Na rod/ ru / articles / proforietrus. Html)
 14. Кондратенко Л.В. Помощь в профессиональном самоопределении: информация как эффективный инструмент профконсультанта: // Профессиональный потенциал. Научно – методический журнал. М.: ООО «Фергис», 2002. – № 2. – С.5-8.
 15. Леонтьев Д.А., Шелобанова Е.С. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего // Вопросы психологии. № 1. 2001. – С. 57-65.
 16. Романова Е.С., Решетина С.Ю. Профессиональная ориентация с позиций концепции самодиагностики // Прикладная психология. № 3. 2001. – С. 19-40.

 

Сitation

 

Harchenko Y.I. (2003) Problems of realising the system information comprehensiveness principle at vocational self-determination of the youth. Project management and development of production, 6, 81-86.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2