S.V. Tsutsura, O.V. Krivoruchko, N.I. Tsutsura

Innovation project management models for the enterprise modernization

 

Abstract

 

Models and methods of innovation project management for the enterprise modernization are developed. Poblems for the project life circle are revealed.

 

References

 

  1. Керівництво з питань проектного менеджменту. – Довідник. Українська асоціація управління проектами. – К.: ВІПОЛ, 1999. – 198 с.
  2. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інноваційними проектами: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 423 с.
  3. Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей // Монографія К.: Науковий світ, 2007 – 225 с.
  4. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с.
  5. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997– 165 с.
  6. Подготовка и управление инновационными проектами: Учебные материалы /Сост. С.Д. Бушуев, А.А. Колпаков, А.В. Лаврентьев, В.В. Морозов. – К.: УкрИНТЭИ, 1998. – 136 с.
  7. Пономаренко Л.А., Цюцюра С.В. Принципи побудови мінімальної множини робіт графіків виконання проектів модернізації// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – № 3(19). – С. 90-104.
  8. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Розробка структури моделі спрямованого управління інноваційними проектами модернізації. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – № 4(21). – С. 72-78.
  9. Пономаренко Л.А, Цюцюра С.В. Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проектів модернізації енергоємних виробництв // Міжнародна конференція  „Управління проектами у розвитку суспільства”. Тези доповідей – К.: КНУБА, 2007. – С.113‑114.

 

Сitation

 

Tsutsura S.V., Krivoruchko O.V., Tsutsura N.I. (2008) Innovation project management models for the enterprise modernization. Project management and development of production, 26, 5-13.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2