А.V. Podtynnikov

Project analysis of methods energysupplying technologies

 

Abstract

 

Energysupplying technologies methods based on the project analysis are considered. Directions and prospects of the energysaving technology development based on project management methodology with the aim of energysupplying processes optimization are revealed.

 

Сitation

 

Podtynnikov А.V.  (2007)  Project analysis of methods energysupplying technologies. Project management and development of production, 23, 78-85.

 

Keywords        

 

Методи, Проектний аналіз, Енергозберігаючі технології, Оптимізація процесів енергопостачання.

 

References

 

  1. Енергозберігаючі технології, обладнання, технічні рішення: Довідник  / Під ред. О.М.Суходолі, Є.Є.Нікітіна. – К.: СПД Зелент, 2004. – 184с.
  2. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітико-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія – К.: Академперіодика, 2006. – Т.1. – 510с.
  3. Суходоля О.М. Енергоефективність економіки у контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації: монографія. – К.: НАДУ, 2006. – 400 с.
  4. Подтинніков О.В. Проектний аналіз динаміки споживання первинних енергоресурсів та енергетичної залежності України / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “РМ Kiev ‘07” “Управление проектами в развитии общества”. – К.: КНУБА, 2007.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2