A.U.Borzenko-Miroshnichenko

Study of relation the scientific research “Methodological base of the regional higher education system project-oriented management ”to scientific spesiality 05.13.22 – project and program management

 

Abstract

 

It is proved that the scientific research “Methodological base of the regional higher education system project-oriented management”is related to scientific spesiality 05.13.22 – project and program management.


Keywords

 

управління проектами, наукова спеціальність, паспорт спеціальності, ядро дослідження, напрямки досліджень, елементи наукової новизни.

 

References

 

Про дотримання спеціалізованими вченими радами з державного управління вимог нормативно-правових актів щодо присудження наукових ступенів: Постанова президії ВАК України від 04 липня 2006 р. № 72-06/7 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2006. – № 7. – С. 2-3.

Рач В.А. Механізм визначення приналежності наукового результату до відповідної спеціальності галузі наук «Державне управління» / В.А. Рач, Т.В. Маматова // Вісник державного управління, 2009. – № 1. – С. 22-29.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Причини появи проектно-орієнтованого підходу до розвитку регіональної освіти / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко/ Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2008. – С. 19-20.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Проектно-орієнтований підхід до управління регіональною освітою: особливості, принципи, наукові завдання // Тези доповідей VІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління / Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2009. – С. 21-23.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтований погляд / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 3(27). – С. 87-92.

Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 81-89.

Управління проектами та програмами. Коментар до паспорта спеціальності // Бюлетень ВАК України. – 2005. – № 10. – С. 3-4.

Паспорт спеціальності 25.00.04 – місцеве самоврядування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Паспорт спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=476359.


Сitation

 

Borzenko-Miroshnichenko, A.U. (2009) Study of relation the scientific research “Methodological base of the regional higher education system project-oriented management ”to scientific spesiality 05.13.22 – project and program management. Project Management and Development of Production, 31, 131-136.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2