A.I. Pilipenko

The project in the field of culture and art: peculiarities and acute points

 

Abstract

 

Peculiarities and acute points related to providing projects in the field of culture and art are revealed. Main task to implement the project management methods providing subjects’ of culture and art activity is stated.


Keywords

 

культурно-мистецький проект, забезпечення, закупівля, видатки, тендер.

 

References

 

Корупція в Україні. Ну хоч у чомусь ми перші! // Матеріали cайту «Зона Закону» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zonazakona.com.ua/2009-10-22-12-44-03/134-2009-07-05-07-03-16.

Корупція. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F.

Морозов В.В. Використання системи якісних показників до оцінки ефективності діяльності з управління проектами в проектно-орієнтованих компаніях // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 2(26). – С. 119-124.

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене Постановою КМ N 921 ( 921-2008-п ) від 17.10.2008р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF.

Положення про тендерний комітет Міністерства культури і туризму України, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 20.11.2007 р. №456/0/16-07. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/81899.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®): Третье издание. – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США, 2004.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Підготовка спеціаліста за спеціальністю специфічних категорій 7.000003 «Управління проектами» кваліфікації 24447.2 «Фахівець з управління проектами та програмами». – Видання офіційне, Київ, Міністерство освіти і науки України, 2004.

Жаворонкова С.М. Стан проведення тендерних торгів в Україні // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2000. – № 2(2). – С. 76-81.

Жаворонкова С.М. Методики проведення оцінки тендерних пропозицій // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2001. – № 1(3). – С. 64-66.

Жаворонкова С.М. Проведення закупівлі за умов обмеження бюджету: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. в. Даля, 2003. – № 1(6). – С. 151-155.

Морозов В.В. Особливості реалізації інноваційних проектів в рамках стратегії створення системи державних закупівель // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – № 2(10). – С. 119-124.

Морозов В.В. Аналіз використання критеріїв та методик оцінки тендерних пропозицій в сучасній практиці управління міжнародними проектами // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 1(13). – С. 26-32.

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури, затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009р. №230/0/16-09. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/printable_article/178745.

Міністерство культури і туризму України. Державні закупівлі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/category/166256.

Державне казначейство України. Лист від 12.02.2007 р. N 3.4-06/506-1842 Щодо застосування КЕКВ 1171 та 1172. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://parusdon.donetsk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=723&Itemid=2.

Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг у проектах (тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. – К.: Таксон, 2003. – 744 с.


Сitation

 

Pilipenko, A.I. (2009) The project in the field of culture and art: peculiarities and acute points. Project Management and Development of Production, 31, 115-120.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2