A.A. Mortinov

Some analysis aspects of innovative activity expenses

 

Abstract

 

Theoretical aspects of innovative activity expenses analysis are investigated. The flow-logical diagram of innovative activity expenses analysis is offered


Keywords

 

затрати, інноваційна діяльність, аналіз, контроль.

 

References

 

Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність: [монографія] / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. ‑ Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2002. – 176 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. ‑ № 36. – Ст. 266.


Сitation

 

Mortinov, A.A. (2009) Some analysis aspects of innovative activity expenses. Project Management and Development of Production, 31,  111-115.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2