O.M. Kravchenko

The programs of the region strategic development: advantages and disadvantages

 

Abstract

 

The status and prospects of the present Program of social and economic development “Investment Chernihiv region – 2010” are analyzed. Methods of the investment project management within the Program are defined. The module principle within technique of creation and realization the social-economic development program is proposed.


Keywords

 

програма, модуль, інвестиційний модуль, кластер, інвестиційний проект.

 

References

 

Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХП від 18 вересня 1991 р. / Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47.

Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України № 1540-ХП від 10 вересня 1991 р. / Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 46.

Про концесії: Закон України № 41 (1999). (Із змінами згідно із Законами № 16 від 10.01.2002, № 48 від 24.10.2002).

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 4 березня 2004 року / Голос України. – 2004. – 15 квітня, № 70.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року / Голос України. – 2002. – 9 серпня, № 144.

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25 травня 2001 року № 341/2001.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року / Голос України. – 1999. – 12 травня, № 84.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року / Голос України. – 1997. – 12 червня, № 102.

Байнев В.Ф. Экономика и управление регионом: учеб. пособие / В.Ф. Байнев, С.А. Пелих, А.М. Радевич; под общ. ред. С.А. Пелиха. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2006. – 255 с.

Бардиш Г.О. Проектне фінансування / Г.О. Бардиш: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Алерта, 2007. – 463 с.

Бутко М.П. Регіональне управління: інноваційний підхід / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. Бутка М.П. – К.: Знання України, 2006. – 560 с.

Зінь Е.А. Регіональна економіка: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Е.А. Зінь. – К.: ”ВД „Професіонал”, 2007. – 528 с.

Савченко В.Ф. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку на регіональному рівні / В.Ф. Савченко / Науковий вісник ЧДІЕУ: зб. наук. пр. – Чернігів: вид-во ЧДІЕУ, 2008. - № 1. – С. 14-26.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в Чернігівській області на 2006-2010 роки. „Чернігівщина інвестиційна – 2010”. – Чернігів: Головне управління економіки Чернігівської облдержадміністрації, 2006. – 30 с.

Стратегія соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року / Чернігівська обласна державна адміністрація, Національна Академія Наук України, Чернігів, 2006. – 153 с.


Сitation

 

Kravchenko, O.M. (2009) The programs of the region strategic development: advantages and disadvantages. Project Management and Development of Production, 31, 22-30.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2