N.O. Gerashchenko

Features of the social development project objectives

 

Abstract

 

Social development project conception, features of this project and its objectives formation are considered.

Keywords

 

соціальний розвиток, проект соціального розвитку, цілі проекту, формування цілей проекту соціального розвитку.

References

 

Наказ Міністерства економіки України від 29 грудня 2004 р. № 451 «Порядок підготовки та експертизи пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань, а також оцінки ефективності реалізації проектів соціально-економічного розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=106055&cat_id =106054. – Назва з екрана.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=153-2002-%EF. – Назва з екрана.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 № 844 «Про співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=106034&cat_id=106031. – Назва з екрана.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=153-2008-%EF. – Назва з екрана.

Empowering People by Transforming Institutions Social Development in World Bank operations. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/SDStrategyBoardversion+011205Final.pdf. – Назва з екрана.

Специфика целеполагания при управлении социальными проектами. – [Електронний ресурс] // СГИ СОВНЕТ. – М., 2008. – Режим доступу: http://www.collegian.ru/files/USP.ppt. – Назва з екрана.

Иванов В.Н. Основы социального управления / А.Г. Гладышев, В.И. Патрушев. – М.: Высш. шк., 2001. – 168 с. – (Учебное пособие).

Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров/ С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева. – К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с. (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0).

Руководство к Своду знаний по управлению проектами: [Project Management Institute]. – Pennsylvania, USA: PMI inc. – 388 c. (Руководство PMBOK®).

Бушуев С.Д. Руководство по управлению инновационными проектами и программами; [пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева]. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

Сitation

 

Gerashchenko N.O. (2010) Features of the social development project objectives. Project management and development of production, 33, 47-51

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2