A.U. Borzenko-Miroshnichenko

Legal support of the regional higher education system project-oriented management

 

Abstract

 

Four-components model of the higher education system as a base for modernization the low “About higher education” and instrument for evaluation completeness, sufficiency, effectiveness of the higher education system functioning for society needs satisfaction is developed. Suggestions concerning higher education regional establishment competence are formulated.


Keywords

 

управління системою вищої освіти, регіональна соціально-освітня система, модель, компетенції органів управління у галузі вищої освіти, проектно-орієнтоване управління.

 

References

 

Куйбіда В.С. Концептуальні засади реформування системи публічної адміністрації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.municipal.gov.ua/data/loads/2005_zbirnik_probldecentr_statta_kyibida.doc.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2008/10_12/doc3.doc.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Проектно-орієнтований підхід до управління регіональною освітою: особливості, принципи, наукові завдання // Тези доповідей VІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління / Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2009. – С. 21-23.

Михайлов К.М. Модели развития системы высшего образования региона /К.М. Михайлов // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 4(28). – С. 60-67.

Системы высшего образования в ряде стран мира (Франция, США, Германия, Япония, Россия). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://appa.ru/archives/318.

New Level. Образование в Германии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newlevel.su/index.php?pg=obraz&ln=ru#q4.

Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (с последующими изменениями и дополнениями до 20 октября 1997 г.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/6483.

Хюфнер Клаус. Управление и финансирование высшего образования в Германии. // Высшее образование в Европе, 2003. – № 2, том XXVIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://technical.bmstu.ru/istoch/germ/upr.doc.

Тернер Дж. Родни Руководство по проектно-ориентированному управлению. – К.: издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

Словарь терминов системы менеджмента качества (ISO 9001), управления проектами и управления рисками. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://clck.yandex.ru/redir.

Бизнес-образование в Украине. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educate.com.ua/word/k/proektno_orientirovannoe_upravlenie.html.

Ципес Г. Ключевые показатели деятельности в проектно-ориентированной компании // Статегическое управление, 2003. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bigc.ru/publications/other/strategy/kpi.php.

Коляда О.П. Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи/ О.П. Коляда// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 4(28). – С. 67-72.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Причини появи проектно-орієнтованого підходу до розвитку регіональної освіти / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко/ Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2008. – С. 19-20.

Щукис А.А. Системный подход и его основные принципы /А.А. Щукис. – Барнаул: Алтайский политехн. ин-т, 1980. – 69 с.

Рач В.А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2000. – №1(1). – С.7-9.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтований погляд / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 3(27). – С. 87-92.

Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 81-89.

Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник / В.А. Рач, А. Гоне, М.А. Черенкова, О.А. Зеленко, О.М. Рач, О.В. Россошанська, П. Свяневіч, О.М. Куцел, Д. Ліч, О.М. Медведєва, Г.С. Черепаха / За ред. проф. В.А. Рач. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.


Сitation

 

Borzenko-Miroshnichenko, A.U. (2009) Legal support of the regional higher education system project-oriented management. Project Management and Development of Production, 30, 78-91.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2