A.Y. Borzenko-Miroshnichenko

Project portfolio management office of regional educational cluster

 

Abstract

 

Purpose and tasks of the project portfolio management office of regional educational cluster are determined. Model of the project portfolio management office of regional educational cluster is constructed.

 

Keywords

 

офіс управління портфелем проектів, завдання, регіональний освітній кластер, модель офісу управління портфелем проектів регіонального освітнього кластеру.

 

References

 

Соколенко С.И. Проблемы и пути решения развития кластеров в Украине [Електронний ресурс] / C.И. Соколенко. – Режим доступу: http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=33.

Івченко В. Інноваційний розвиток є безальтернативним способом вирішення існуючих проблем української економіки [Електронний ресурс] / Віктор Івченко. – Режим доступу: http://www.intelvlas.com.ua/news/innovation-investment/243.

Соколенко С.І. Інноваційні кластери за кордоном та в Україні – інструмент розвитку конкурентоспроможності національної та регіональної економіки [Електронний ресурс] / С.І. Соколенко// IV національний форум з питань регіонального розвитку «Стратегії конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід». – К., 2008. – Режим доступу: www.rgd.org.ua/project.../4th.../sokolenko.ppt.

Державне регулювання й підтримка кластеризації економіки та підприємництва – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=1169.

Афонина Е.А. Формирование образовательных кластеров как фактор повышения конкурентоспособности участников рынка образовательных услуг /дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / Елена Александровна Афонина. – Нижний Новгород, 2008. – 184 с.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Застосування кластерного механізму при управлінні регіональними портфелями освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: стан та перспективи" // Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 36-38.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами. – 3-е изд. (Руководство PMBOK). – Project Management Institute, Inc., 2004. – 402 с.

Кендал И. Современные методы управления портфелями проектом и офис управления проектами: максимизация ROI: пер. с англ. / И. Кендал, К. Роллинз. – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004. – 576 с.

Офис управления проектами. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pmo.itland.ru/methodology/targets.

Офис управления проектами. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nejo.ru/ofis-upravleniya-proektami-i-ego-zadachi.html.

Создание офиса управления проектами (ОУП). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pmsoft.ru/services/consulting/pmo_creation.

Габов В. Практика создания Проектных Офисов в структурах компаний / В. Грабов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoflproject.ru.

Керцнер Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами / Г. Керцнер. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 320 с.

Первый образовательный кластер формируется в Барнауле. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-altai.ru/news/pervyi-obrazovatelnyi-klaster-formiruetsya-v-barna.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Особливості реалізації проектів ліцензування як окремого виду освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко, О.О. Осік // Тези доповідей V міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства: Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації». – К.: КНУБА, 2008. – С. 34-36.

Коляда О.П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу /дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Оксана Петрівна Коляда. – Луганськ, 2011. – 222 с.

 

Сitation

 

Borzenko-Miroshnichenko A.Y. (2011) Project portfolio management office of regional educational cluster. Project management and development of production, 38, 135-141.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2