E.A. Lysenko

Features of business development of agricultural sector considering market conditions

 

Abstract

 

Theoretical basis of business in agricultural sphere are systematized and generalized. Economic situation and the effectiveness of enterprises considering market development of agricultural production is analyzed. Evaluation of directions of agricultural business in conditions of market economy in Ukraine, farmers and private farms in particular, is given.

 

Keywords

 

аграрне підприємництво, підприємницька діяльність, ефективність агробізнесу, фермерство.

 

References

 

Козьміна Я.Ю. Відносини власності в умовах ринкових перетворень в економіці / Я.Ю. Козьміна // Схід. – 2003. – №2 (52). – С. 63-65.

Козьміна Я.Ю. Форми власності в умовах ринку / Я.Ю. Козьміна // Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні. Збірник наукових праць науково-практичної конференції. – Випуск 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – С. 152-153.

Грабовський Д.О. Роль і місце малого підприємництва в розвитку аграрної сфери сільських територій / Д.О. Грабовський // Наук. вісн. НАУ. – К., 2008. – Вип. 124. – С. 371–377.

Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: моногр / М.Х. Корецький. – К.: Вид. УАДУ, 2002. – С. 260.

Касл Е. Ефективне фермерське господарство / Е. Касл, М. Бекнер, А. Нельсон // Пер. з англ. – М.: ВО Агропромвидав, 1992. – С 495.

 

Сitation

 

Lysenko E.A. (2011) Features of business development of agricultural sector considering market conditions. Project management and development of production, 38, 77-82.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2