O.V. Ignatova, I.J. Vlasenko

Peculiarities of calculating labour intensity for local taxes and resource payments inspections in innovative projects of tax inspections on regional level

 

Abstract

 

Peculiarities of spending time on conducting departure document local taxes and resource payments inspection by tax service body are defined. Actual time needed for inspection is searched. Standard for the local taxes and resource payments inspection labour intensity is developed with the help of PERТ-method.

 

Keywords

 

інноваційний проект, планова виїзна документальна перевірка, місцеві збори та ресурсні платежі, трудомісткість перевірки.

 

References

 

Сборник типовых технологических нормативов трудоёмкости проектирования автомобильных дорог. – МИНСТРОЙ России Государственное предприятие центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pr-soft.ru/e-lib/Data1/48/48414/index.htm#i43048.

Омельченко И.Б. Нетрадиционный метод нормирования численности управленческого персонала [Електронний ресурс] / И.Б. Омельченко // Кадры предприятия, 2004. – N4. – Режим доступу: http://www.kapr.ru/articles/2004/4/3517.html.

Научная организация труда в контрольно-аудиторском процессе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leasingworld.ru/audit/893-nauchnaja-organizacija-truda-v-kontrolno.html.

Солоп О.Г. Особливості початкового етапу впровадження проектної діяльності в податкових органах / О.Г. Солоп // Управління проектами: стан і перспективи. Матеріали V науково-практичної конференції, 16-18 вересня 2009 року. – Миколаїв, 2009. – С. 41-43.

Рач.В.А. Матричная модель представления процессов / В.А. Рач, Е.В. Игнатова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. − Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004. − № 4(12). - С. 187−193.

Солоп Е.Г. Процессная модель проекта проверки субъекта хозяйствования / Е.Г. Солоп // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. − № 2(26). − С. 130-138.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання плану – графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання : наказ Державної податкової адміністрації України від 01.04.2011.№ 190 [Електронний ресурс] – Режим доступу: Комп'ютерно-правова система «Ліга Закон» : www.ligazakon.ua.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). – Project Management Institute, Inc., 2008. – 496 с.

 

Сitation

 

Ignatova O.V., Vlasenko I.J. (2011) Peculiarities of calculating labour intensity for local taxes and resource payments inspections in innovative projects of tax inspections on regional level. Project management and development of production, 38, 35-42.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2