A.Y. Borzenko-Miroshnichenko

Regional education management according to public administration paradigm: project-oriented approach

 

Abstract

 

Basic principles of the forming regional educational area conception are given. Model of integrated regional educational area is suggested.

 

Keywords

 

реформування публічного адміністрування, управління розвитком регіональної освіти, регіональний освітній простір, моделювання, принципи, концепція, проектно-портфельне управління, інтегрований освітній простір.

 

References

 

Куйбіда В.С. Концептуальні засади реформування системи публічної адміністрації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.municipal.gov.ua/data/loads/2005_zbirnik_probldecentr_statta_kyibida.doc.

Методологія публічного адміністрування (державного управління та місцевого самоврядування) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mgu.snu.edu.ua/mag/Metod/Filip/5.htm.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами. – 3-е изд. (Руководство PMBOK). – Project Management Institute, Inc., 2004. – 402 с.

Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / В.М. Приймак. – К.: Атіка, 2008. – 240 с.

Россошанская О.В. Модель управления высшим учебным заведением в современных условиях / О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва:, 2000. – № 2(2). – С.123-127.

Россошанська О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства: Автореферат дис. канд. економ. наук: 08.06.01 / О.В. Россошанська. – Луганськ, 2006. – 18 с.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Причини появи проектно-орієнтованого підходу до розвитку регіональної освіти / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко/ Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2008. – С. 19-20.

Жівотова Т.П. Класифікація проектів вищих навчальних закладів / Т.П. Жівотова, О.О. Григор / Тези доповідей міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2008. – С. 71-72.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Особливості реалізації проектів ліцензування як окремого виду освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко, О.О. Осік / Тези доповідей міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2008. – С. 34-36.

Бабаев И.А. Инновационная технология в управлении программами развития организаций на основе генетической модели проектов: Дис. докт. техн. наук: 05.13.22 / Бабаев Игбал Алиджанович. – К., 2006. – 332 с.

Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: монографія/ Н.С. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2007. – 199 с.

Рулікова Н.С. Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчальних закладів: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Рулікова Наталія Сергіївна. – Миколаїв, 2009. – 162 с.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Принципи управління освітнім проектним потенціалом / А.Ю. Борзенко-Мірошінченко, О.О. Осік // Управління проектами та розвиток виробництва, 2008. – № 1(25). – С. 151-155.

 

Сitation

 

Borzenko-Miroshnichenko, A.Y. (2008) Regional education management according to public administration paradigm: project-oriented approach. Project Management and Development of Production, 27, 87-92.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2