N.O. Rybnikova

Designing the rational level of an enterprise’s economic safety: features of adaptation recourse reserving task

 

Abstract

 

Unreasonableness of unconditional increase the enterprise’s economic safety is substantiated. General similarity and partial difference between tasks of adaptation recourse control – as a means of increase an enterprise’s economic safety – and task of inventory control are demonstrated.

 

Keywords

 

економічна безпека, адаптаційний ресурс, модель управління запасами.

 

References

 

Горбань А.Н. Групповой стресс: динамика корреляций при адаптации и организация систем экологических факторов / А.Н. Горбань, Е.В. Смирнова, Е.П. Чеусова. – Рукопись депонирована в ВИНИТИ 17.07.1997, № 2434В97. – 54 с.

Рибнікова Н.О. «Діагностика стану економічної безпеки підприємства за методом кореляційної адаптометрії: показники та об'єкти оцінки» / Н.О. Рибнікова // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України». – № 21(6) (у друці).

“Управління проектами та розвиток виробництва”, 2011, № 1(37) 6

Рибнікова Н.О. «Про ідентифікацію задіяних у забезпеченні економічної безпеки підприємства ресурсів як виразників єдиного адаптаційного ресурсу» / Н.О. Рибнікова, П.В. Кривуля // Бюлетень Другого Віртуального Міжнародного Нобелівського економічного форуму (у друці).

Рыбникова Н.А. Об упорядочении определений категории «экономическая безопасность» / Н.А. Рыбникова. П.В. Кривуля // Матеріали Х Міжнародної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» (у друці).

Inventory models / By Éva Barancsi, Géza Bánki, Rudolf Borlói et al. ; Ed. by Attila Chikán ; Transl. by B. Szőnyi, Peter Kelle. – Budapest : Akad. kiadő, 1990. – XI, 418 с.

 

Сitation

Rybnikova N.O. (2011)  Designing the rational level of an enterprise’s economic safety: features of adaptation recourse reserving task. Project management and development of production, 37, 155-160.

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2