O.V. Lukutin

Main points of the project management methodology implementing in trading social-economic system

 

Abstract

 

Model of the trading social-economic system which implements sailing projects using the project management methodology is presented.

 

Keywords

 

социально-экономические системы, проект продаж.

 

References

 

Савчук А. Стратегия проектых продаж на рынке B2B/ А. Савчук. – [Електронний ресурс] // «Новый маркетиг», 2006. – № 10. – www.synergia.ua/download/Articles/as_sales.pdf.

Рач В.А. Використання методології управління проектами у системі управління комерційного підприємства / В.А. Рач, О.В. Лукутін // Тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: стан та перспективи" // Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 376-379.

Мазур И.И. Управление проектами: уч. пособ. / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И.И. Мазура и др. – М.: Омега-Л, 2009. – 1035 с.

CRM-система – эффективный инструмент для развития бизнеса, [Електронний ресурс]/ Андрей Безгубенко // «Информационное агентство www.liga.net. – Режим доступу: http://inforotor.ru/visit/7597759?url=http://biz.liga.net/interview/ EI100036.html.

Бойко А.В. Управління проектами з використанням систем підтримки прийняття колективних рішень: дис. канд. техн. наук :05.13.22 / Андрій Володимирович Бойко; К.: КНУБА, 2001. – 162 с.

Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

Рач В.А. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник / В.А. Рач, О.В. Ігнатова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – 210 с.

 

Сitation

 

Lukutin O.V. (2011) Main points of the project management methodology implementing in trading social-economic system. Project management and development of production, 37, 58-62.

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2