О.B. Danchenko, V.О. Zanora, A.I. Borkun

Method of the part’s prime price control considering risks

 

Abstract

 

Method of the part’s prime price control is developed considering risks involved in the technological process of its processing, what influences increasing the part’s prime price.

 

Keywords

 

собівартість, ризики, технологічний процес.

 

References

 

Базров Б. М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / Б.М. Базров – М.: Машиностроение, 2005. – 736 с.

Занора В.О. Аналіз ризиків проектів виготовлення деталей на машинобудівних підприємствах / В.О. Занора, А.І. Боркун // Наука и образование без границ, 2007. – Междунар. науч.-практ. конф., 16–27 декабря 2007 г.: зб. матеріалів. – Софія, 2007. – С. 3-5.

Данченко О.Б. Огляд методів аналізу ризиків в проектах / О.Б. Данченко, В.О. Занора // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – №1 (21). – С. 57-64.

Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: навчальний посібник / Машина Н.І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

5. Кожухівський А.Д. Експертний метод моделювання профілю ризиків / А.Д. Кожухівський, В.О. Занора, А.І. Боркун, Ю.М. Пальонний, Т.А. Пальонна // Вісник ЧДТУ, 2009. – №3. – С. 31-35.

 

Сitation

 

Danchenko О.B., Zanora V.О., Borkun A.I. (2011) Method of the part’s prime price control considering risks. Project management and development of production, 37, 49-54.

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2