O.Y. Krasivskyi, E.G. Matviishyn, O.S. Niema

Estimation method of stimulation to birth-rate program effectiveness

 

Abstract

 

Method of estimation the birth-rate supporting program is offered. Example of the method application is given based on Lviv region data.

Keywords

 

результативність програм, оцінка програм, демографічні процеси, народжуваність, приріст населення.

 

References

 

Котляр А. 50 мільйонів україно-китайців, або Про особливості демографічного популізму українських політиків [Текст] / А. Котляр // Дзеркало тижня. – № 51(779). – 26 грудня – 14 січня 2010.

Нинішнє століття стане століттям конкуренції за робочу силу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=714564&save=1.

Украинцы будут жить дольше, если им в голову не вбивать негатив [Електронний ресурс] // Житомир.info. – 9 декабря 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhitomir.info/all_comments_50902.html.

Громадян в Україні меншає, чиновників – більшає [Електронний ресурс] // «Радіо Свобода». – 15 грудня 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/1904884.html.

Коломієць О. Аналіз результатів політики стимулювання народжуваності в Україні [Електронний ресурс] / О. Коломієць. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/desember08/25.htm#_ftn3.

Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 р. №2811-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12.

Біла Церква крізь віки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bc-rada.gov.ua/allea.html.

Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові буде реалізована пізніше [Електронний ресурс] // Український просвітницький інститут. – Режим доступу : http://upi.org.ua/news/2009-2.

Мінсім'ї: У 2009 році в Україні очікується 520-530 тисяч новонароджених. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=243231116.

База даних Головного управління статистики у Львівській області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stat.lviv.ua/ukr/bank/bank_db.php?ind_page=database.

Дані про кількість народжених у 2009 році (останній стовпчик діаграми) взято з інформації Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=243231116.


Citation

 

Krasivskyi O.Y., Matviishyn E.G. & Niema O.S. (2010) Estimation method of stimulation to birth-rate program effectiveness. Project management and development of production, 34, 23-29

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2