V.V. Morozov, O.M.  Zaharova

Development of Information Flow Management Models in Integrated Projects

 

Abstract

 

The article considers questions related to the development of information flow management in integrated projects. The authors have developed a reference model or a standard structure that allows project managers to derive rapidly "the plan of elements" (activities, development phases, and documents) and "control tools" (progress reporting, milestones, and baselines).

 

References

 

  1. Керівництво з основ проектного менеджменту. К.:Віпол, 1999.-197 с.
  2. Бушуев С.Д., Гурин Е.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: УкрИНТЭИ, 1998, 184с.
  3. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство а управлении проектами. К.: Віпол, 1999.-312 с.
  4. Морозов В.В. Креативні тexнoлoriї розробки та прийняття рішень в концентричному управлінні портфелем проектів // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Збірник наукових праць. Вип.8.- к.: КНУБА, 2000, с.44-49
  5. Шапіро В.О. та ін. Управління проектами. —СПб.:"ДваТри", 1996.- б10с.
  6. Шепель В.И., Стариков И.В. Система управления проектами реструктуризации и развития предприятий // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Вип.2.-Луг.: Східноукраїнський держуніверситет, 2000, с.25-36.
  7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн:ИП "Эко-перспектива", 1998.-498 с.

 

Сitation

 

Morozov, V.V., Zaharova, O.M. Development of Information Flow Management Models in Integrated Projects. Project management and development of production, 3, 81-88

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2