UDC 65.050.12

O.S. Sharipova

 Definition of the harmonization objects from positions of the process, situational and project management

 

Abstract

 

The concept of "harmonization" is investigated. Objects of harmonization are defined from positions of the process, situational and project management.

 

Keywords

 

Гармонизація, Гармонійність, Об’єкти, Критерії, Управління, Управлінська Діяльність, Процес, Підходи, Процесний, Ситуаційний, Проектний.

 

References

 

  1. Олянич Д.Б. Теория организации: учебник / Д.Б. Олянич [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 408с.
  2. Управление – это наука и искусство: [сб.] / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд; [сост. Г. Л. Подвойский]. – М.: Республика, 1992. – 349 с.
  3. Шаріпова О.С. Теорія та методологія адміністративного управління гармонізацією управлінської діяльності інтегрованих агропромислових підприємств: [монографія] / О.С. Шаріпова. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2011. – 515 с.

 

Сitation

 

Sharipova, O.S. (2013) Definition of the harmonization objects from positions of the process, situational and project management. Project management and development of production, 46, 12-16

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2